Successions I família

Disposem d´advocats especialistes en tots els àmbits que integren el dret de successions i família.

Els nostres àmbits d'especialització i actuació són els següents:

Successions:

Família: