Civil, litigació I Arbitratge

El departament de Litigació i Arbitratge és expert en la resolució de controvèrsies actuant com a representació lletrada en litigis tramitats davant tribunals espanyols així com en procediments arbitrals nacionals i internacionals.

Segons el tipus d'assumpte, el treball s'organitza creant equips multidisciplinaris, defensant els interessos dels nostres clients per evitar possibles conflictes i, en cas de ser inevitables, afrontar-los en les millors condicions possibles per al client.

Hem de ressaltar l’àmplia experiència en portar assumptes en defensa dels interessos de consumidors per mitjà d’accions col·lectives. 


Els nostres àmbits d’especialització i actuació són els següents: