Legal

Des del nostre Àsia Desk assessorem els clients espanyols que volen establir-se a Àsia així com als nostres clients asiàtics que volen invertir o establir-se a Espanya.

Xina, la porta d'àsia

Net Craman Advocats disposa d’oficines a sud de la Xina, Guangzhou (Canton), capital de Guandong, sent l’única firma espanyola amb oficines pròpies al sud de la Xina i amb llicència del govern xinès per operar i actuar com a advocats a la RP Xina.

En el nostre Xina Desk treballen advocats espanyols i xinesos, el que ens permet oferir solucions que tenen en compte les particularitats i interessos de cada part implicada en conèixer la idiosincràsia de les dues cultures.

Des de la nostra oficina de Guangzhou assessorem als nostres clients espanyols en els seus negocis a la Xina, ajudant-los en els següents camps:

Inversions Estrangeres:
Fusions i Adquisicions, constitució d'estructures societàries (societats, WFOE, FICE, FIPE o JV). Assessorament en la negociació amb socis locals. Redacció de contractes i d'estatuts socials.
Contractes comercials:
Negociació i redacció de tot tipus de contractes comercials (agència, distribució, fabricació, franquícies, etc.)
Propietat Intel·lectual i Industrial:
Protecció i inscripció en el territori de marques, patents i drets d'autor. Protecció i redacció de contractes de Transferències de tecnologia i Know How.
Dret Fiscal:
Assessorament i planificació des del punt de vista fiscal de les operacions i transaccions; presentació de declaracions fiscals, assessorament en deduccions i exempcions fiscals. Duanes, impostos i aranzels.
Litigació i Arbitratge:
Representació i / o coordinació amb advocats locals en procediments judicials i arbitratge. Violació de drets de propietat intel·lectual i industrial.
Tramitació de visats
Previous slide
Next slide