Responsabilitat social corporativa

Apellem a la conscienciació amb el medi ambient i la societat. Procurem que tots els nostres projectes es facin des d’un punt de vista ètic i respectuós.

Compromesos amb el que ens envolta.

Tots els que formem NET CRAMAN som conscients de les necessitats socials i ambientals del nostre entorn. En el nostre dia a dia, procurem que el desenvolupament dels nostres projectes tingui repercussions positives sobre la societat i reafirmi, al seu torn, els valors i principis sobre els quals ens regim.

Estem parlant d’accions tan senzilles com el reciclatge, la utilització de gots de vidre o el control del consum elèctric.

Però en NET CRAMAN, anem més enllà.

La nostra admiració per aquells projectes que aconsegueixen construir cada dia un futur millor de forma innovadora i diferent, ens porta a col·laborar amb fundacions com Fundación Art Aids i Fundación Han Nefkens , gestionant el seu secretariat, i la Fundación Más que Ideas , fent la seva constitució.