Penal

Des del Departament penal de NET CRAMAN oferim als nostres clients assessorament jurídic a tota mena de procediment penals

El Departament penal de NET CRAMAN està compost per advocats altament especialitzats en Dret penal, que ofereixen assistència als seus clients, tant persones físiques com jurídiques, en qualsevol tipus de delicte, tant des d'una perspectiva de la defensa com de l'acusació, i en totes les instàncies.

 

A més, en ser Net Craman un despatx amb seu a España, China i Singapur i, per tant, de vocació internacional, des de Net Craman ens hem especialitzat en oferir assessorament a aquells clients, espanyols o estrangers, que estant fora d’Espanya han estat víctimes d’un delicte comès a Espanya; o en espanyols que estant dins o fora d’Espanya han estat víctimes o s’han vist implicats en delictes amb repercussions fora d’Espanya, en particular a Àsia; Europa i Sud-amèrica.

 

Per això, des de Net Craman oferim un assessorament jurídic integral i global a l’àrea penal.