Compliance penal

Des del Departament de penal de NET CRAMAN oferim assessorament jurídic al client en l’elaboració i la implementació dels Plans de Prevenció de Riscos Penals o Compliance penal, i això per tal de donar una eina als nostres clients, persones jurídiques, perquè puguin evitar respondre penalment dels delictes que es puguin cometre al si de la seva organització per directius, treballadors o subcontractes.

Els Compliance penal no només permeten a les empreses poder trobar-se exemptes de responsabilitat penal, en un eventual procediment judicial, sinó que és un mitjà eficaç per evitar que els seus treballadors, subcontractats, etc., comenten irregularitats al si de la seva entitat, reportant un més control de la societat, i dels riscos de ser soci o administrador.

A més, els Compliance penal són una bona eina per anticipar-se a processos de venda en què, a l’hora de realitzar-se la Diu Diligence, s’exigeix al venedor tenir implementat un Pla de Prevenció de Riscos Penals, essent un element que permet a la societat obtenir més subvencions o ajuts públics; licitar en concursos públics i privats de contractació, etc. 


Així, com que els Plans de Prevenció de Riscos Penals són una eina molt eficaç per a les empreses, no només des d’una perspectiva de mitigar l’eventual responsabilitat penal, sinó des d’una perspectiva d’atorgar més valor al negoci, des de Net Craman oferim als nostres clients l’assessorament en aquesta àrea del dret.