Mercantil

Assessorem els nostres clients en tota mena d’operacions societàries i mercantils.

Els nostres àmbits d'especialització i actuació són els següents:

Dret societari:

Contractació i dret econòmic-financer: