Concursal I reestructuracions

Assessorem empreses en dificultats o en situacions d’insolvència amb l’objectiu d’aconseguir la superació de les crisis econòmiques. Oferim assessorament tant en procediments extrajudicials (restructuracions empresarials, refinançaments de deutes, etc), com en la fase judicial (preconcursos i concursos de creditors).

Acompanyem i assessorem els administradors, consellers o apoderats de companyies en situació de pre-insolvència o insolvència davant de les eventuals responsabilitats en la gestió i presa de decisions.

També prestem assessorament a creditors en la defensa dels seus interessos, analitzant la situació d’insolvència del deutor i traçant estratègies de cobrament i recuperació del crèdit.

 

Els nostres àmbits d’especialització i actuació són els següents: