Fiscal

Tenim un equip d’advocats experts en fiscal i tributari. 

Oferim assessorament en matèria fiscal i tributària nacional i internacional a empreses espanyoles i estrangeres, grups multinacionals i, en àmbits concrets, persones físiques.

Obligacions tributàries periòdiques

Empresa familiar

Operacions de reestructuració

Planificació fiscal internacional

Inspeccions fiscals i altres procediments

Auditories fiscals (‘tax due diligence’)

Operacions immobiliàries

Fundacions i entitats sense fins lucratius