Genís Asensio i Lahuerta

Advocat litigador, dedicat a l’assessorament ia la defensa penal, amb formació en l’àmbit del compliment normatiu per part d’empreses (compliance). Les seves àrees de major especialització constitueixen els delictes contra l’ordre socioeconòmic (estafes, furts, apropiacions indegudes, etc.) i els delictes relatius al mercat i als consumidors (descobriment i revelació de secrets d’empresa, publicitat il·lícita, etc.).

Sandra Vidal Fuentes

Sandra Vidal és advocada i forma part del Departament civil-processal i Mercantil, aprofitant les sinergies d’ambdues branques jurídiques i oferint un assessorament transversal. Té formació i experiència en l’àmbit del dret processal civil, en tot allò relatiu a procediments judicials en matèria de dret de danys, obligacions i contractes i assistència a vistes de tota […]

Carlota Enrique García

Intervé activament en la preparació i la tramitació de procediments judicials penals de tota mena, havent especialitzat la seva carrera professional en delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic. Paral·lelament, assessora empreses en l’àmbit de la responsabilitat penal de la persona jurídica (compliance) per tal d’establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció […]

Albert Mas Viñallonga

Albert Mas és advocat amb àmplia experiència en dret fiscal i Tributari. És especialista en assessorament tributari a empreses, persones físiques i assistència i representació en procediments de gestió, comprovació i recaptació davant de l’Administració Tributària. També realitza treballs d’assessorament integral a empreses relacionades amb el dia a dia de la seva activitat com ara […]

Fernando Richart Fuentes

Advocat amb àmplia experiència en dret civil-procesal, actuant en tota la classe de processos civils i mercantils. Especialitzat en dret civil patrimonial, immobiliari i mercantil (contractes i responsabilitat civil de administratius).

Sofia Gutierrez de L’Hotellerie de Fallois

Sofía Gutiérrez és abogada especialitzada en l’amít del dret civil-procesal i penal. Té una experiència de més de diez anys en matèria de dret bancari i simisme en l’assessorament i tramitació de procediments judicials en matèria immobiliària i arrendataria; obligacions i contractes; registre de marques i dissenys industrials a nivell nacional i europeu; i assessorament […]

María Orea Molina

Economista amb experiència professional en assessorament fiscal i tributari, amb perspectiva nacional i internacional. És especialista en la planificació fiscal de persones jurídiques (IVA, IS, operacions vinculades) i de persones físiques (declaracions de Renda, Patrimoni, No Residents). Aporta solucions en matèria de reorganitzacions empresarials, en la creació de vehicles d’inversió per a l’optimització de projectes […]

Sandra Balado Arias

Sandra Balado compta amb més de 17 anys d’experiència i una àmplia trajectòria professional en dret civil processal i penal (havent exercit en els seus inicis en el torn d’ofici), actuant en tota mena de processos civils, mercantils i penals, i prestant assessorament jurídic en la redacció, interpretació, negociació i execució de contractes en matèria […]

Eva Alcalde Roura

Eva Alcalde Roura, és la responsable del Departament Penal Econòmic i Compliance de Net Craman. Té més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la litigació penal, civil i mercantil, està especialitzada en l’àmbit penal i compliance, assumint la defensa lletrada en tota mena de procediments judicials, i la defensa dels interessos dels clients en […]

Susana Blasco Jordana

Susana és Sòcia del Departament Fiscal i dirigeix l’àrea de Fiscalitat Coporativa i Compliance. Compta amb una dilatada carrera professional, adquirida al departament fiscal de diversos despatxos de reconegut prestigi. La seva trajectòria professional s’ha centrat principalment en l’assessorament fiscal recurrent a grans i mitjanes empreses en les transaccions habituals nacionals i internacionals, anàlisi d’operacions […]

(+34) 93 202 05 64 · abogadosasociados@net-craman.com