Carlota Enrique García

Advocada Penalista

Intervé activament en la preparació i la tramitació de procediments judicials penals de tota mena, havent especialitzat la seva carrera professional en delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.

Paral·lelament, assessora empreses en l’àmbit de la responsabilitat penal de la persona jurídica (compliance) per tal d’establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant de la comissió de possibles il·lícits penals.

Net Craman

  • Graduada en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
  • Graduada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
  • Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia a Barcelona School of Management (BSM) – Universitat Pompeu Fabra (UPF).