Sandra Balado Arias

Advocada Departament Civil i Processal

Sandra Balado compta amb més de 17 anys d’experiència i una àmplia trajectòria professional en dret civil processal i penal (havent exercit en els seus inicis en el torn d’ofici), actuant en tota mena de processos civils, mercantils i penals, i prestant assessorament jurídic en la redacció, interpretació, negociació i execució de contractes en matèria civil i mercantil.

Net Craman

  • Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona.
  • Diploma de Pràctica Jurídica, Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Diploma a Arrendaments Urbans, Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Torn d´ofici (Penal General), Col·legi d´Advocats de Barcelona.
  • Diploma en Dret de la Moda, Thomson Reuters (2021).
  • Diversos seminaris en dret societari i dret concursal.
  • Membre del Col·legi d´Advocats de Barcelona.
  • Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Italià