Sofia Gutierrez de L’Hotellerie de Fallois

Advocada Departament Civil i Processal

Sofía Gutiérrez és abogada especialitzada en l’amít del dret civil-procesal i penal. Té una experiència de més de diez anys en matèria de dret bancari i simisme en l’assessorament i tramitació de procediments judicials en matèria immobiliària i arrendataria; obligacions i contractes; registre de marques i dissenys industrials a nivell nacional i europeu; i assessorament en conflictes comercials derivats de l’operativa pròpia d’empreses i particulars de Xina o Hong Kong.

També ejerce com a abogada penalista, especialitzada en l’amít del compliance, i en procediments de dret penal.
Actualment formen part del departament civil-procés a l’oficina de Barcelona, ​​​​i del departament de penal.

Net Craman

  • Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
  • Màster de Dret de Família per la Universitat de Barcelona.
  • Postgrau de Pràctica Jurídica al Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Idiomes: Castellà, català i Anglès.