Fernando Richart Fuentes

Advocat Departament Civil i Processal

Advocat amb àmplia experiència en dret civil-procesal, actuant en tota la classe de processos civils i mercantils.

Especialitzat en dret civil patrimonial, immobiliari i mercantil (contractes i responsabilitat civil de administratius).

Net Craman

  • Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona.
  • Diplomat per l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Màster en Dret Societari del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.