Sandra Vidal Fuentes

Advocada Departament Civil i Processal

Sandra Vidal és advocada i forma part del Departament civil-processal i Mercantil, aprofitant les sinergies d’ambdues branques jurídiques i oferint un assessorament transversal.

Té formació i experiència en l’àmbit del dret processal civil, en tot allò relatiu a procediments judicials en matèria de dret de danys, obligacions i contractes i assistència a vistes de tota mena. Així mateix, assessora a clients en contractació mercantil i dret societari durant els processos de constitució i dissolució de societats, compravenda, inversió i adopció d’acords socials i pactes parasocials, entre altres.

  • Doble Graduada en Dret i Administració d’Empreses
  • Màster Universitari en Advocacia a Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)
  • Membre de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona
  • Idiomes: Castellà, català i anglès