Eva Alcalde Roura

Abogada Dpto Penal

Eva Alcalde Roura, és la responsable del Departament Penal Econòmic i Compliance de Net Craman. Té més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la litigació penal, civil i mercantil, està especialitzada en l’àmbit penal i compliance, assumint la defensa lletrada en tota mena de procediments judicials, i la defensa dels interessos dels clients en un pla extrajudicial.

Presta una assistència lletrada a l’àmbit processal de forma transversal, en assessorar no només en matèria penal, sinó també en material de litigació civil i mercantil.

  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona;
  • Màster en advocacia, per l’Institut Superior de Dret i Economia;
  • I membre del Col·legi d´Advocats de Barcelona.