Venture capital I Start ups

Net Craman té una àmplia experiència al sector, en particular en relació amb empreses tecnològiques.

Prestem assessorament des de la fase pre-seed, passant per totes les posteriors fases de finançament (rondes de finançament, relacionades amb Business Angels, Ventures o Capital Risk, crowdfunding, préstecs participatius etc.), elaboració pactes de socis, constitució i contracta ció, retribucions variables i modificacions estructurals.