Retail

NET CRAMAN ofereix assessorament legal al sector de la moda i la distribució, que comprèn tots els aspectes administratius, societaris i laborals, com ara contractació mercantil, marques, transport, etc.