Yinxia Xu

Administrativa / Paralegal

És llicenciada en anglès i ha treballat en assumptes internacionals i sol·licituds de visat. S’encarrega de la coordinació interna i del suport secretarial de l’Oficina de Guangzhou.

Idiomas: Chino, inglés