Eva Alcalde Roura

Advocat processalista de NET CRAMAN, amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la litigació penal, civil i mercantil, especialitzat en l’àmbit penal i compliance, assumint la defensa lletrada en tot tipus de procediments judicials, i la defensa dels interessos. dels clients en un pla extrajudicial.

Presta asistencia letrada en l’àmbit processal de forma transversal, a assessorar no sol en matèria penal, sinó també en material de litigació civil i mercantil.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona

Idiomes: Español e inglés.