Tomás Lamarca, soci fundador de Net Craman, compta amb més de 18 anys d’exercici de la professió i dilatada experiència en dret fiscal i mercantil, assessorant empreses tant a nivell nacional com internacional.

Tomás Lamarca és especialista en planificació internacional, assessorant companyies en la creació d’estructures òptimes per al compliment dels seus objectius empresarials. Tenint en compte l‟aplicació dels convenis internacionals de doble imposició i, en general, els relacionats amb estructures societàries internacionals d‟inversió i desenvolupament de negoci.

A l’àrea mercantil desenvolupa les operacions de fusions i adquisicions: acords de joint venture, compravendes, reorganitzacions empresarials (fusions, escissions, canvis de valors, aportacions de branca d’activitat, etc.), estructures de project finance, “ private equity”, etc.

Assessora diversos “family office” en les seves inversions financeres, immobiliàries i empresarials per tal de donar continuïtat als patrimonis familiars adequant-les a les noves normatives per minimitzar-ne el cost fiscal.

Alhora, assessora empreses en els seus procediments davant l’Administració tributària, ja sigui inspeccions de tributs, requeriments d’informació, reclamacions econòmic administrativa i recursos contenciosos –administratius en matèria de tributs.

 


Abogado reconocido en Derecho Fiscal por Best Lawyers 2020.

tomas lamarca
  • Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

  • Master en Derecho Fiscal y Tributario, Centro de Estudios Financieros.

  • Master en Fiscalidad internacional.

  • Colaborador de la Cámara Española de Comercio de Guangzhou y Hong Kong para asesorar sobre el régimen fiscal internacional de los trabajadores desplazados.

  • Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

  • Miembro del Colegio de Abogados de Barcelona.

  • Ponente y conferenciante en diversos seminarios sobre fiscalidad nacional e internacional.

  • Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés.