Tomás Lamarca Flinch

Soci Departament Fiscal

Tomás Lamarca, soci fundador de Net Craman, compta amb una llarga trajectòria d’exercici de la professió i dilatada experiència en dret fiscal i mercantil, assessorant empreses tant a nivell nacional com internacional.

Tomás Lamarca és especialista en planificació internacional, assessorant companyies en la creació d’estructures òptimes per al compliment dels seus objectius empresarials. Tenint en compte l‟aplicació dels convenis internacionals de doble imposició i, en general, els relacionats amb estructures societàries internacionals d‟inversió i desenvolupament de negoci.

A l’àrea mercantil desenvolupa les operacions de fusions i adquisicions: acords de joint venture, compravendes, reorganitzacions empresarials (fusions, escissions, canvis de valors, aportacions de branca d’activitat, etc.), estructures de project finance, “ private equity”, etc.

Assessora diversos “family office” en les seves inversions financeres, immobiliàries i empresarials per tal de donar continuïtat als patrimonis familiars adequant-les a les noves normatives per minimitzar-ne el cost fiscal.

Alhora, assessora empreses en els seus procediments davant l’Administració tributària, ja sigui inspeccions de tributs, requeriments d’informació, reclamacions econòmic administrativa i recursos contenciosos –administratius en matèria de tributs.

Net Craman

tomas lamarca
  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

  • Màster en Dret Fiscal i Tributari, Centre d’Estudis Financers.

  • Màster en Fiscalitat internacional.

  • Col·laborador de la Cambra Espanyola de Comerç de Guangzhou i Hong Kong per assessorar sobre el règim fiscal internacional dels treballadors desplaçats.

  • Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

  • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  • Ponent i conferenciant en diversos seminaris sobre fiscalitat nacional i internacional.

  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.