Tomás Lamarca Flinch

tomas lamarca

Tomás Lamarca, soci fundador de Net Craman, compta amb més de 18 anys d’exercici de la professió i dilatada experiència en dret fiscal i mercantil, assessorant empreses tant a nivell nacional com internacional. Tomás Lamarca és especialista en planificació internacional, assessorant companyies en la creació d’estructures òptimes per al compliment dels seus objectius empresarials. Tenint […]