Natalia Ortega Peris

Office Manager

Natalia Ortega és la responsable de la gestió interna de les oficines de Barcelona, Guangzhou (Xina) i Hong Kong.

Té àmplia experiència en secretariat a Despatx d’Advocats. És una persona autònoma, encarregada de laplicació del protocol intern i de la resolució de les incidències derivades de lactivitat professional.

  • Diplomada en Administración y Gestión Interna de Empresa.
  • Máster Internacional Ejecutivo para Ayudantes de Dirección y Personal Assistants.
  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.