Marta Cuello Morancho

Advocada

Professional en Dret especialitzada en l’assessorament fiscal recurrent de grups societaris nacionals i internacionals, presta col·laboració a l’equip de fiscalitat general.

En aquesta àrea d’experimentació, supervisa el compliment de la normativa juridicotributària de societats i entitats de crèdit en el conjunt de les operacions, nacionals i amb l’exterior, i participa en les propostes d’informe sobre les implicacions fiscals d’optar per règims especials com l’arrendament d’habitatges, socimis i consolidació fiscal.

Acompanya les empreses, i les persones que la integren, en la gestió tributària bàsica i en l’eventual procediment sancionador que emani dels impostos nacionals i locals.

marta_cuello
  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida
  • Formació per l’Acadèmia de Preparació de l’Il·lustre Col·legi Notarial d’Aragó al temari oficial d’oposicions a Notaries i participació activa a lConvocatòries publicades
  • Membre del Col·legi d’Advocats de Lleida
  • Idiomes: Castellà, català i anglès.