José Miguel Blasco Hernando

Soci Departament Civil i Processal

José Miguel Blasco, soci de NET CRAMAN, compta amb més de 20 anys d’experiència i una àmplia trajectòria professional a l’assessorament jurídic a empreses tant a nivell nacional com internacional, especialment en el vessant de litigació comercial, civil i penal.

Està especialitzat en dret processal, concursal i civil, especialment a la part relativa a contractació, així com en l’àmbit penal i de compliance.

És secretari del Consell d’Administració de diverses companyies i dóna una visió de l’assessorament jurídic diari de les empreses. Ha estat ponent a l’estranger a diverses conferències relatives a la contractació a Espanya.

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

  • Diversos cursos de Postgrau en matèria processal i concursal.

  • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  • Membre de l’Associació per al Foment de l’Arbitratge (AFA).

  • Conferenciant en seminaris sobre contractació.

  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.