José Miguel Blasco Hernando

Soci Departament Civil i Processal

José Miguel Blasco, soci de NET Craman, compta amb més de 20 anys d’experiència i una àmplia trajectòria professional en l’assessorament jurídic a empreses tant a nivell nacional com internacional, especialment en el vessant de litigació comercial.

José Miguel Blasco, està especialitzat en dret processal, concursal i civil, especialment en la part relativa a contractació.

És Secretari del Consell d’Administració de diverses companyies donant una visió de l’assessorament jurídic diari de les empreses.

Ha estat ponent a l’estranger en diverses conferències relatives a la contractació a Espanya.

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

  • Diversos cursos de Postgrau en matèria processal i concursal.

  • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

  • Membre de l’Associació per al Foment de l’Arbitratge (AFA).

  • Conferenciant en seminaris sobre contractació.

  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.