Berta Bastardas Bermejo

Advocada

Intervé activament en la redacció i presentació d’escrits processals, tant civils com penals. Col·labora en l’anàlisi de casos i la cerca de jurisprudència. Assisteix als advocats titulars en les compareixences, vistes i judicis que se celebren, tant civils com penals i en el seguiment de la tramitació dels diferents procediments. Participa també en l’elaboració i implementació de plans de prevenció de riscos penals.

  • Graduada en Dret.
  • Màster Universitari en Advocacia a Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra).
  • Idiomes: Castellà, català i anglès.