Axel Rodríguez és economista i forma part del departament fiscal, gràcies a la seva formació és capaç d’aprofitar les sinergies de l’àmbit econòmic financer amb l’àmbit impositiu, oferint així un assessorament complet.

Intervé activament en la redacció i la presentació de procediments de gestió, comprovació i recaptació davant l’Administració Tributària.

A més, participa en la planificació fiscal de persones jurídiques i persones físiques, assistint així en matèria de reorganització empresarial i en el disseny d’estructures eficients per a l’aplicació dels avantatges associats a l’impost de societats ia la fiscalitat de l’empresa familiar.

  • Graduat en Economia amb menció en economia internacional per la Universitat de Sevilla.
  • Màster en Assessoria Fiscal a Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra)
  • Idiomes: Castellà, català i anglès.