Economista amb experiència en l’assessorament continuat a empreses i particulars, tant nacionals com internacionals. Resoldre consultes fiscals en matèria relativa a l’impost sobre societats, així com l’impost sobre el valor afegit.

Forma part del Departament de Fiscalitat Corporativa i Compliance Fiscal, realitzant treballs dassessorament integral a empreses relacionat amb el dia a dia de la seva activitat.

Andrea_ibañez
  • Graduada en Economia per la Universitat de Barcelona (UB)
  • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.