Assisteix i recolza l’equip mercantil en la preparació de documents, actes i llibres societaris. Realitza les gestions i comunicacions entre diferents organismes públics i privats, relacionats amb les tasques mercantils, així com també la coordinació entre ells i els clients. Assisteix activament a les nostres oficines a Àsia amb les gestions a Espanya.

A més a més, col·labora en la redacció d’acords i contractes comercials.

  • Llicenciada en Dret per la Universitat Nacional de Córdoba, Argentina.
  • Certificate II Business – Australian Pacific College.
  • Postgrau expert en Comerç i Contractació Internacional – Law and safety School.
  • Idiomes: Castellà i anglès.