Alvaro Hernandez-Puértolas Pavia

Soci Departament Mercantil

Soci fundador de Net Craman i responsable de l’departament mercantil de NET Craman. Posseeix àmplia experiència en dret mercantil, especialment enfocat al sector privat. Assisteix a clients en: fusions i adquisicions, operacions i transaccions mercantils, processos de Due Diligence, llicències de tecnologia, contractes típics de el tràfic mercantil internacional, internet i aplicacions, òrgans de govern, finançament, i en general aquelles matèries relatives a el desenvolupament d’un negoci.

Especialista en mercats emergents, projectes d’energia renovable, així com en el sector tecnològic i emprenedors, ha participat com a ponents en multitud de seminaris i conferències. Així mateix coordina els departaments mercantils de les oficines de Barcelona, Xina.

Té àmplia experiència en diversos rangs d’operacions i transaccions, i és particularment valorat per la seva habilitat en formular solucions mercantils encertades i pràctiques a problemes complexos.

    • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

    • Diploma en Dret Internacional de Medi Ambient, Dret Bancari i Sistema Financer Internacional, Universitat de Barcelona.

    • Diploma en Estudis sobre Àsia Oriental, CEU.

    • Membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

    • Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès.