Zoraida Liang

La Sra. Liang és advocada xinesa en exercici amb seu a Shenzhen. És membre de la Cambra de Comerç a la Xina i assessora legal de la Cambra de Comerç de Mèxic a la Xina. La pràctica de Zoraida s’enfoca principalment a comerç internacional, dret marítim, inversió transfronterera i resolució de disputes. Dins del camp […]