Lidia Buira Casajus

Lidia Buira és Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit del Dret d’Immigració i Estrangeria. Actualment s’encarrega de donar assessorament a empreses en tots aquells processos de contractació de treballadors estrangers així com a particulars que volen obtenir la residència legal a Espanya.

Oriol Mosso Bel

Advocat amb àmplia experiència en dret d’immigració i estrangeria, i en dret penal. És especialista en assessorament legal a empreses en la contractació de treballadors a Espanya, així com als països d’Origen, i ha assessorat en diferents tipus de procediments en l’àmbit de la litigació penal.

Ignacio Sagrado Villamide

Ignacio Sagrado és el responsable del Departament Laboral. Assessora el client en la prevenció del conflicte i la negociació, defensa les reclamacions judicials, i formula i implementa l’estratègia global laboral.

Daniel Jiménez Schlegl

L’any 1993 inicia la seva activitat com a docent a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, ​​fins a 2003. Entre els anys 2005 i 2008 col·labora com a consultor a la Universitat Oberta de Catalunya. La seva tasca docent i investigadora en les citades universitats es complementa amb la seva activitat docent […]

Genís Asensio i Lahuerta

Advocat litigador, dedicat a l’assessorament ia la defensa penal, amb formació en l’àmbit del compliment normatiu per part d’empreses (compliance). Les seves àrees de major especialització constitueixen els delictes contra l’ordre socioeconòmic (estafes, furts, apropiacions indegudes, etc.) i els delictes relatius al mercat i als consumidors (descobriment i revelació de secrets d’empresa, publicitat il·lícita, etc.).

Sandra Vidal Fuentes

Sandra Vidal és advocada i forma part del Departament civil-processal i Mercantil, aprofitant les sinergies d’ambdues branques jurídiques i oferint un assessorament transversal. Té formació i experiència en l’àmbit del dret processal civil, en tot allò relatiu a procediments judicials en matèria de dret de danys, obligacions i contractes i assistència a vistes de tota […]

Carlota Enrique García

Intervé activament en la preparació i la tramitació de procediments judicials penals de tota mena, havent especialitzat la seva carrera professional en delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic. Paral·lelament, assessora empreses en l’àmbit de la responsabilitat penal de la persona jurídica (compliance) per tal d’establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció […]

Albert Mas Viñallonga

Albert Mas és advocat amb àmplia experiència en dret fiscal i Tributari. És especialista en assessorament tributari a empreses, persones físiques i assistència i representació en procediments de gestió, comprovació i recaptació davant de l’Administració Tributària. També realitza treballs d’assessorament integral a empreses relacionades amb el dia a dia de la seva activitat com ara […]

Fernando Richart Fuentes

Advocat amb àmplia experiència en dret civil-procesal, actuant en tota la classe de processos civils i mercantils. Especialitzat en dret civil patrimonial, immobiliari i mercantil (contractes i responsabilitat civil de administratius).

Sofia Gutierrez de L’Hotellerie de Fallois

Sofía Gutiérrez és abogada especialitzada en l’amít del dret civil-procesal i penal. Té una experiència de més de diez anys en matèria de dret bancari i simisme en l’assessorament i tramitació de procediments judicials en matèria immobiliària i arrendataria; obligacions i contractes; registre de marques i dissenys industrials a nivell nacional i europeu; i assessorament […]

(+34) 93 202 05 64 · abogadosasociados@net-craman.com