Laura Herrera Insuela

Advocada amb diversos anys d’experiència assessorant companyies nacionals i estrangeres de diferents sectors. Des de la nostra oficina de Hong Kong, presta assessorament legal i de negoci a l’expansió d’empreses a Àsia.

Mengxing Lin

És llicenciada en estudis d’anglès i espanyol i té experiència en assumptes internacionals i interjuridisccionals relatius als canvis al sector legal a la Xina. Mengxing es va unir a l’equip asiàtic de NC per coordinar assumptes transfronterers, especialment amb la Xina i Hong Kong.

Laura Herrera Insuela

Abogada amb diversos anys d’experiència assessorant a companyies nacionals i estrangeres de diferents sectors. Des de la nostra oficina de Hong Kong, presta assessorament legal i de negocis en l’expansió d’empreses a Àsia.

Zoraida Liang

La Sra. Liang és advocada xinesa en exercici amb seu a Shenzhen. És membre de la Cambra de Comerç a la Xina i assessora legal de la Cambra de Comerç de Mèxic a la Xina. La pràctica de Zoraida s’enfoca principalment a comerç internacional, dret marítim, inversió transfronterera i resolució de disputes. Dins del camp […]

Álvaro De Luis Andrés

Álvaro De Luis Andrés és Llicenciat en Dret per la Universitat San Pablo CEU de Madrid. A la seva extensa formació en Dret Constitucional, Comunitari i Internacional Públic i Privat, s’uneix la seva experiència en l’assessorament a clients nacionals i internacionals en les àrees de dret mercantil (contractació internacional i societari, així com energies renovables) […]